Partnernek lenni... - projektzáró sajtótájékoztató

Az NCTA által támogatott "Jogod van!" projkt keretében tartott sajtótájékoztatót június 26-án Győrben az Ökológiai Stúdió Alapítvány. A Kristány étterem Bartók termében előbb dr. Kalas György mutatta be a Partnernek lenni... című brosúrát és az azt megalapozó régiós önkormányzati felmérést, majd Lajtmann József ismertette a helyi jelentőségű természetvédelmi területek felmérésének tapasztalatait. Az alábiakban közreadjuk a tájékoztató sajtóanyagát.Partnernek lenni…

A nyilvánosság részvétele a településfejlesztési és településrendezési eljárásokban

 

A helyi viszonyokat érintő településfejlesztési- és rendezési eszközök megalkotása, elfogadása a település képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A témában hozott döntések az önkormányzatiság legfontosabb megnyilvánulásai, melyek jó- vagy rossz irányba - általában hosszú időre határozzák meg az adott település fejlődését és életminőségét. A település élhető jövője így nagyrészt attól függ, hogy a képviselő testület képes és hajlandó-e a pillanatnyi gazdasági érdekek mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe venni.

Az elméleti bevezetés és a településfejlesztés-rendezés céljainak ismertetése után a Partnernek lenni… brosúra az építési, illetve a környezetvédelmi törvény felől közelítve a téma környezet-védelmi kapcsolatával foglalkozik. Utána hangsúlyosan dolgozza fel a településfejlesztési-rendezési eljárásokban való társadalmi részvétel témáját - különös tekintettel arra, hogy a lakosság részvételi és véleményezési jogának kereteit (az un. „partnerség” tartalmát) 2013-tól az Étv. helyett a helyi önkormányzatok állapítják meg. Az eljárásokba beépítendő egyeztetési formák, szakaszok rendeltetése az egyes érdekek időben való megjelenítése, a felmerülő szakmai és nem szakmai vitás kérdések előzetes tisztázása. Méghozzá az eljárás korai fázisában – mikor még az összes választási lehetőség nyitott.

Ahol az egyeztetési folyamatban (a letudás-jellegű tájékoztatás helyett) valóban érdemi partnerség dominál, ott lehetőség nyílik arra, hogy a település lakóinak, közösségeinek tudása, tapasztalata összeadódjon, a tervben a fenntarthatóság ismérvei és a lakosság jövőképe jelenjen meg.

Az érintett lakosság érdemi részvételének elmaradása, a beruházói-fejlesztői magánérdekek és a közérdek közötti ütközésének feloldatlansága előre kódolja a konfliktusokat..

 

A brosúra utolsó része a településfejlesztési/rendezési tervek elfogadásával, egyeztetésével kapcsolatos jellemző problémák gyűjteménye, ahol – a civil szervezetek tapasztalatain túl- beépítésre kerültek a témában több vizsgálatot végző Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosának megállapításai is. Példának okául: „A fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti oldalai elvileg összehangolhatók, a magyar településrendezés gyakorlatában viszont a környezeti oldal szinte mindig, a társadalmi oldal pedig gyakran háttérbe szorul a rövid távú gazdasági érdekek mögött. Magyarországon átlagosan napi 130 hektár zöldfelület vész el logisztikai (raktár, elosztó stb.) területek, bevásárló központok és persze lakóparkok és más lakóterületek kedvéért.”

 

A brosúrában feldolgozott téma tehát mind környezetvédelmi, mind pedig társadalmi szempont­ból kiemelkedő jelentőséggel bír. Környezet­védelmiszempontból azért, mert a legjelentősebb elv, a megelőzés érvényesítésére kínál egyedülálló lehetőséget. Társadalmi szempontból pedig azért, mert esélyt ad a részvételi demokrácia gyakorlására. Arra, hogy a települési rendezési tervekben a döntéshozók valóban a köz érdekeit jeleníthessék meg. Ilyen szempontból az együttműködés léte – nem léte, minősége valójában a demokrácia nagy kérdése

Ezeket szem előtt tartva a brosúra kiemelt célja az, hogy felhívja a figyelmet a településfejlesztési-

rendezési tervek jelentősé­gé­re, az önkormányzatok felelősségére és ráébressze a lakosságot és a civil szervezeteket az eljárásban való részvétel fontosságára. Nagy kérdés, hogy az érintettek felismerik-e a partnerségben rejlő lehetőségeket, szükségszerűséget?.

 

 

Cím: Partnernek lenni… A nyilvánosság részvétele a településfejlesztési és

településrendezési eljárásokban

Szöveg: Kalas György

Kiadja: Ökológiai Stúdió, Győr

A brosúra ingyenes, elektronikusan letölthető az alapítvány honlapjairól:

www.okostudio.gyor.hu, illetve civilkontroll.gyor.huA cikkhez csatolt dokumentumok:
img_3993.jpg
img_4007.jpg

<< Vissza